Kastrati Group

Përshkrimi

KASTRATI Group është themeluar në vitin 1995 në Pejë. Kompania është shumë e qëndrueshme në tregun e Kosovës me një trend të vazhdueshëm të rritjes, duke ofruar produkte të ndryshme për tregun Kosovar, duke perfshirë këtu pompat e benzinës, bowling center, restorante dhe supermarkete.

Shërbimi
Konstruksion Metalik

Lokacioni
Fushë Kosovë, Kosovë

2
2
5
4
5
21
20
22

Related Projects