Konstrukcione Metalike

A
4
3
B

Kulmi dhe veshja e murit

C
Polygon-1
2
D
E
1
6
F