Konstruksion

Metalik

Unicron është kompani e specializuar në fushën e konstruksioneve metalike,vazhdimësi e veprimtarisë së kompanisë parardhëse  niversal, e themeluar në vitin 1986, në Pejë.

E zhvilluar nga punëtoria për asemblimin e tërësive metalike, Unicron gjatë kësaj kohe ka arritur të bëhet një ndër kompanitë kryesore në Kosovë, në sektorin e konstruksioneve metalike.

Përsosmëria, kualiteti i punës dhe respektimi i afateve janë tiparet
kryesore që e karakterizojnë kompaninë tonë

Këto tipare të cilat në kombinim me parimet bashkëkohore dhe stafin e specializuar garantojnë punë cilësore të standardit më të lartë.

Ne, gjithmonë jemi në kërkim të mënyrave për përmirësimin dhe  ejkalimin e pritshmërive tona.

Our specialized teams in the field of welding, assembly and protection of structures work simultaneously and enable the completion of works in committed and distinguished quality.

We have the most experienced professionals in this field.

Kontakto

Careers

Join Our Team

To become part of our passionate team,

follow the links below and send us you CV.

Explore our

Company Profile

Our latest projects and services of our

company over the years.