Bau Market Prizren

Përshkrimi i projektit

Në emër të AL TRADE HOLDING, UNICRON po ndërton një qender të re të BAU MARKET! Gati më i përfunduar, projekti është realizuar nga konstruksioni metalik dhe ka sipërfaqe prej reth 4000m2.

Shërbimi

Konstruksion Metalik

Lokacioni

Prizren, Kosovë

Projekte tjera