Line Group

Përshkrimi i projektit

Secili detal në këtë strukturë reflekton përkushtimin dhe punën e palodhshme që nga projektuesit e deri te realizuesit e objektit, punë kjo që suksesshëm ka arritë të mishërojë funksionin dhe estetikën në një hapësirë.

Shërbimi

Konstruksion Metalik

Lokacioni

Pejb, Kosovë

Objekti i realizuar nga konstruskioni metalik i mbështjellë me panelle anësore, ka funskionin e zyreve administrative dhe hapësirës ekspozuese (showroom) të kompanisë LineGroup.

Projekte tjera