Galeria Shopping Mall

Përshkrimi i projektit

Në emër të GSHM, Unicron po ndërton një qender tregtare të re! Qendra Tregtare Galeria Shopping Mall do të jetë qendra më e madhe tregtare në Prizren me rreth 50,000 m2. Gati më i përfunduar, projekti është realizuar nga konstruksioni metalik i mbështjellur me panele muri dhe kulmi.

Shërbimi 

Konstruksion Metalik

Lokacioni

Prizren, Kosovë

Projekte tjera