Salla e Sportit

Përshkrimi i projektit

Në emër të qytetit të Malishevës, Unicron Steel Construction ndërtoi Sallen e Sportit. Projekti është realizuar nga konstruksioni metalik.

Shërbimi

Konstruksion Metalik

Lokacioni

Malishevë, Kosovë

Projekte tjera